Od 15. novembra do 15. decembra máte možnosť získať jedinečné výtvarné dielo a podporiť tým neziskovú organizáciu Vstúpte. Vyše 40 originálnych obrazov je vystavených v Knižnici MCK na Záhoráckej. Diela sú výsledkom projektu, ktorý už druhý rok zrealizovalo občianske združenie Majella.

Klienti Vstúpte sa s výtvarníkmi pod vedením Rozálie Habovej stretli počas tvorivého dopoludnia už v lete. Tentoraz pod ich rukami rozkvitli kvety. „Keď som sa začiatkom prázdnin stretla s výtvarnými hrdinami zo Vstúpte, pochopila som, že nie my, ale oni nám robili „mecenášov“. Oni si nás vybrali bez zábran, oni sa s vervou chopili štetcov, sami si vybrali motívy a ukázali nám, ako s chuťou tvoriť svojské, originálne a obdivuhodné diela plné jasu, slnka, pestrých kvetov. Sú inšpiratívni,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok stretnutia Drahomíra Lörincziová.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Pravidlá dražby

Všetky diela je možné nájsť vo fotoalbume na FB Vstúpte, n. o. Tam je ich možné aj dražiť navyšovaním aktuálnej ceny.

  1. Vyvolávacia cena každého diela je 50 €.
  2. Záujemca prihadzuje sumu po 10 € (najmenej).
  3. Do komentára ku konkrétnemu dielu uvedie záujemca konečnú sumu, za ktorú chce obraz kúpiť.
  4. Do dražby je možné zapojiť sa aj zatelefonovaním na číslo 0918 756 548. Tu záujemcu informujú o aktuálnej cene diela a zaznačia si jeho ponuku.
  5. Dražba sa končí 15. decembra o 17.00 h. Záujemca, ktorý prihodí najvyššiu sumu, bude informovaný o vydražení diela a dohodne si spôsob prevzatia a platby.

Obrazy je možné vidieť na výstave v Knižnici MCK od 16. novembra do 15. decembra.

Spolu s dielami, ktoré sú výsledkom tvorivého spojenia umelcov s ľuďmi s mentálnym postihnutím, dražíme aj obrazy, ktoré poskytli samotní umelci.

L. Vidanová


.

INAT Rezanie laserom