Do 30. novembra majú miestne akčné skupiny, neziskové organizácie či občianske združenia z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) požiadať o grant z dotačnej výzvy zameranej na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Krajská samospráva ich podporí v budúcom roku sumou pol milióna eur. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

foto TTSK

„Podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu je aj v období pandémie veľmi dôležitá. Verím, že vďaka realizácii úspešných projektov zlepšíme kvalitu života našich obyvateľov, ako aj komfort návštevníkov Trnavského kraja. Schému na prihlasovanie sme otvorili tento rok, aby sme o udelení dotácií rozhodli už začiatkom budúceho roka a projekty sa mohli realizovať. Žiadosti je možné podávať elektronicky už len do konca novembra,“ uviedol Viskupič.

Výzva je cielená na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných projektov, respektíve podnikania a zamestnanosti na území Trnavského kraja. Zameraná je aj na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch alebo na zvyšovanie atraktivity národných kultúrnych a prírodných pamiatok, ale aj na vývoj a realizáciu aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch. Výška dotácie je od 3000 eur do 50 000 eur. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných, respektíve iných zdrojov vo výške minimálne desiatich percent z celkových finančných nákladov projektu.

O pridelení dotácií žiadateľom rozhodne krajské zastupiteľstvo začiatkom roka 2022 na návrh hodnotiacej komisie. Úspešné projekty sa budú realizovať počas budúceho roka.


Trnavské Rádio Radosť počúvať