Mestské pamiatky, letné kultúrne podujatia ale aj kúpalisko v meste Malacky zaznamenali porovnateľnú návštevnosť ako v predchádzajúcej sezóne.

Najobľúbenejšími pamiatkami v meste sú kaštieľ a krypty pod Františkánskym kostolom. Záujem bol aj o okruhy po mestských pamiatkach zo sprievodcom. V uplynulom týždni sme uskutočnili tradičný divadelný festival spojený s prezentáciou divadla na Hambálku. Do konca roka už veľké podujatia neplánujeme vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu,“ informovala Ivana Kovárová z Turisticko-informačnej kancelárie mesta Malacky.

O mestské športoviská v Malackách sa stará príspevková organizácia AD HOC Malacky. „V správe máme športovú halu Malina, letné kúpalisko, stolnotenisovú halu, futbalový štadión a športový areál v Zámockom parku. Okrem toho počas zimných prevádzkuje sezónne klzisko v Zámockom parku,“ informoval riaditeľ AD HOC Malacky Dušan Rusňák.

„Ešte začiatkom roka boli vymenené šatňové skrinky na plavárni a pribudol aj turniketový systém. Ten pribudol aj na letnom kúpalisku a novinkou bola aj tieniaca plachta nad detským bazénom. V športovej hale sme vybudovali funkčnú zónu, ktorá bude slúžiť najmä športovým klubom, ale aj pre skupinové cvičenia verejnosti,“ doplnil Rusňák. Na letnom kúpalisku zaznamenali 16320 návštev, čo je porovnateľné s priemerom za posledné obdobie a to napriek tomu, že sezóna trvala len dva mesiace.

„Aj keď Malacky ako samospráva už nie sú našim členom, máme z tohto mesta členov z radov podnikateľských subjektov. Naďalej trvá aj dobrá spolupráca s Turisticko-informačnou kanceláriou,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj. „Tento rok sme spoločne zabepečovali aj infocestu pre rodiny s deťmi,“ doplnil výkonný riaditeľ.

Predseda predstavenstva OOCR Záhorie a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal: „Tesne po vzniku OOCR sa opodstatnenosť členstva možno javila menej jasne. Dôležité je však vždy vydržať,“ a dodal: „Dnes je situácia iná. Organizácia je úspešná a má výsledky aktivít pre rozvoj turistického ruchu v regióne aj pre jednotlivých členov.“

O členstve v organizácii musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Malacky dostali ponuku na opätovný vstup v tomto roku. „Malacky sú súčasťou Záhoria a majú potenciál pre cestovný ruch. Iba keď spojíme sily, dokážeme byť v konkurencii iných destinácií úspešní,“ dodal na záver Zdenko Čambal.


.

Labková patrola