Jednotlivé aktivity občianskeho združenia za posledné tri mesiace tu už boli spomenuté, je treba sa pozrieť do blízkej budúcnosti.

V mesiaci marec prebiehajú výzvy na získanie grantov nadácií VÚB a Intenda, do ktorých sme sa zapojili za účelom získania finančných prostriedkov na jednotlivé súčasti kultúrneho podujatia „Habánske hody“. V prípade výzvy nadácie VÚB žiadame o financie na Informačnú tabuľu na Habánsky dvor, ktorá bude podávať historickú informáciu o habánoch.

Nadácia Intenda dáva priestor na oživenie verejného priestoru a touto cestou by sme radi ponúkli občanom pohľad na habánsku rodinu v autentickom priestore.

Ďalšou plánovanou aktivitou bude obnovenie náteru na detskom ihrisku na Habánskom dvore a v Materskej škole v Moravskom Sv. Jáne.

Nový šat dostane aj odpočívadlo na cyklistickej trase, ktoré aj spolu s informačnou tabuľou zrenovujeme .


.

INAT Rezanie laserom