Obec Sekule plánuje od nasledujúceho školského roka zlúčiť do spoločného subjektu svoju materskú, základnú (ZŠ) a základnú umeleckú školu (ZUŠ).

Inštitúcie sídlia v jednom objekte a každá má svojho riaditeľa, podľa starostu Adriána Krajčíra tento krok prinesie úsporu finančných prostriedkov. Obecní poslanci budú o návrhu na spojenie rokovať na svojej decembrovej schôdzi.

Máme zámer, aby všetky tri školské zariadenia zastrešoval jeden riaditeľ so zástupcami a vzniklo spoločné ekonomické zázemie. Chod jednotlivých zložiek je už aj tak teraz poprepletaný, škôlkari chodia na obedy do školskej jedálne, veľká časť žiakov ZŠ navštevuje odbory ZUŠky,” povedal Krajčír pre TASR. Takto ušetrené financie má obec zámer vložiť do obnovy školskej budovy, ktorá má 35 rokov a potrebuje rôzne intervencie.

Záhorácke rádio 2024 01

Objekt bol postavený ako ZŠ, postupne sa na základe potreby obce pridali aj zariadenia pre predškolskú výchovu a v roku 2006 pre záujmovo-umeleckú činnosť so samostatnými riaditeľstvami. Do ZŠ aktuálne chodí 350 žiakov zo Sekúl a spádovej obce Moravský sv. Ján, ZUŠ navštevuje 250 detí aj z viacerých okolitých obcí i Malaciek, v škôlke je podľa starostu 63 detí.

Obec teraz, ako dodal, potrebuje realizovať postupné kroky, aby v budúcom septembri mohla začať slúžiť spojená škola. “Spájanie základných a materských škôl pod jednu strechu je už v slovenských mestách bežné, ale o spojení aj so ZUŠ vieme len o Sládkovičove pri Galante,” doplnil Krajčír.


.

Lapková patrola