Výzvy na predloženie žiadostí o dotácie budú schvaľovať poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. Medzi organizácie a obce bude rozdelených 600 000 eur, všeobecní lekári môžu požiadať o dotácie z balíka 200 000 eur. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

foto TTSK

“Rozpočet na budúci rok sme dokázali navrhnúť tak, že sa koronakríza neprejavila na objeme dotácií. Široké spektrum oprávnených žiadateľov získa prostredníctvom rôznych schém na realizáciu svojich verejnoprospešných zámerov spolu takmer 2,9 milióna eur. Až 600 000 eur z nich pôjde na podporu všeobecne prospešných aktivít organizácií a obcí na území TTSK. Oproti výzvam v predchádzajúcom období bol okruh podporovaných zámerov rozšírený o oblasť ochrany a tvorby životného prostredia,” avizoval Viskupič.

V rámci dvoch výziev je 450 000 eur vyčlenených pre organizácie a 150 000 eur pre obce. Dotácie sú určené na podporu  rozvoja všeobecne prospešných aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľov je stanovené na 10 percent z výšky schválenej dotácie. Žiadať bude elektronicky možné od 1. januára do 4. februára 2022 a poslanci budú o pridelení jednotlivých dotácií rozhodovať na svojom májovom zasadnutí.

Viskupič doplnil, že podporu môžu získať aj súčasní a najmä budúci všeobecní lekári pre deti i dospelých. “Napríklad mesačný príspevok 700 eur na prípravu na atestáciu alebo príspevok do 20 000 eur na vybavenie novej ambulancie. Takto sa snažíme zabezpečiť dostatok lekárov prvého kontaktu, ktorí sú nielen v období pandémie základom dobrej zdravotnej starostlivosti v našom kraji,” uviedol. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 17. januára. Každá z nich  bude posudzovaná na základe reálnej potreby v území, a to priebežne, počas celého roka. Úspešní žiadatelia môžu získať aj príspevok vo výške do 150 eur mesačne, ktorý je určený na úhradu nákladov spojených s bývaním.

O tento príspevok môžu požiadať aj učitelia a majstri odbornej výchovy na stredných školách v zriaďovateľstve TTSK, ktorí sú do päť rokov po ukončení štúdia na vysokej škole.


.

Labková patrola