Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave vykonalo v uplynulých dvoch týždňoch viacero akcií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Zamerané boli hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky, čiže chodcov a cyklistov, na ktorých dohliadalo vyše 800 policajtov.

Počas dopravno bezpečnostnej akcie sme sa snažili vo zvýšenej miere poukázať na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke aj týmito najzraniteľnejšími účastníkmi. Pripomíname, že chodci majú v prvom rade chodiť po chodníku. Tam, kde nie je, môžu chodiť po ľavom okraji vozovky. Pred vstupom na vozovku sa musí chodec presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Veľmi dôležité je osvojiť si zásadu „vidieť a byť videný“. Vhodné je používať svetlé oblečenie a nezabúdať na reflexné prvky, ktoré sú pre chodcov mimo obce za zníženej viditeľnosti povinné. Cyklisti si musia uvedomiť, že sú vodičmi a zákaz požívania alkoholu platí aj pre nich. Nosenie prilieb mimo obce a pre deti do 15 rokov aj v obci je povinné a malo by byť samozrejmosťou. U cyklistov je povinné za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné prvky alebo reflexný odev.
Počas akcií policajti skontrolovali vyše 3000 účastníkov cestnej premávky v celom Trnavskom kraji, pričom asi 50% z nich sa dopustilo priestupku. Takmer 800 vodičov prekročilo rýchlosť jazdy. V 63 prípadoch zistili požitie alkoholu, z toho v 47 prípadoch u nemotorových účastníkov. Cyklisti porušili pravidlá v cestnej premávke v 134 prípadoch a chodci v 94.
Popri akciách priamo v premávke vykonali policajti ďalších 164 preventívnych aktivít v školách so zameraním na výchovu detí v doprave. Ich prednášok, besied a rôznych interaktívnych zamestnaní sa zúčastnilo približne 4300 detí z 87 škôl.

Okres Senica
Policajti vykonali 15 preventívnych aktivít, zúčastnilo sa ich 442 detí z 11 škôl.

Okres Skalica
Policajti vykonali 36 preventívnych aktivít, zúčastnilo sa ich 1145 detí z 24 škôl.

Martina Kredatusová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024