Trnavská župa a Juhomoravský kraj v týchto dňoch oslavujú 15. výročie uzatvorenia ich dohody o partnerstve a cezhraničnej spolupráci. Od roku 2006 sa zrealizovalo nespočetné množstvo aktivít a projektov na oboch brehoch rieky Morava v oblastiach vzdelávania, kultúry, ochranu životného prostredia či cestovného ruchu.

„Veľmi sa teším zo spolupráce medzi našimi dvomi krajmi, ktorá intenzívne prebieha už 15 rokov. Spája nás spoločná minulosť a podobný jazyk. Naši obyvatelia cestujú do práce či za zábavou. Cezhranične si vymieňame skúsenosti a spoločne rozvíjame prihraničné územie v oboch krajoch. Som hrdý, že si dokážeme aj vzájomne dôverovať a pomôcť. Nedávno sme preto Juhomoravskému kraju sprostredkovali drevo, ktoré bolo použité na opravu tornádom zničenej strechy na základnej škole v meste Hodonín,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Jednou z hlavných tém spolupráce krajov je rozvoj cestovného ruchu. Oba kraje sú partnermi Cyrilometodskej cesty, ktorá tento rok získala prestížnu certifikáciu Rady Európy, a to ako prvá takáto zameraná na dejiny slovanstva. Po ceste sa nachádzajú sakrálne pamiatky, ako napríklad Kostol Sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, bazilika v Šaštíne-Strážach, ale aj žrebčín v Kopčanoch alebo zámok v Holíči. V tejto súvislosti pokračuje aj spoločná snaha o ochranu spoločensko-historickej hodnoty tohto územia a pokračovanie v príprave procesu jeho zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Medzi archeoparkmi v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach kraje spoločnými silami postavili Lávku Veľkej Moravy, ktorá od roku 2019 slúži peším a cyklistom. V oblasti cykloturistiky a cyklodopravy sa venujú aj výstavbe úsekov Moravskej cyklomagistrály a súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Nathaniel Knizkaren 2023

Spolupráca medzi krajmi je sčasti spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Projekty sa týkajú napríklad kultúrnej výmeny a upevňovania speváckych či gastronomických tradícií, pričom ich často realizujú aj krajské organizácie, ako školy, múzeá, galérie, zariadenia sociálnych služieb, respektíve obce a mestá.

„Považujem za veľký prínos, že dva susediace kraje spolupracujú tak dlho a na tak vysokej úrovni. Sme najbližšími partnermi, čo sa geografie i miery porozumenia týka. Momentálne pracujeme na vytvorení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava. Pôjde o nový formát spolupráce, ktorý nám otvorí príležitosti na koordinovaný prístup k rozvoju prihraničného územia,“ skonštatoval hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich.

EZÚS Veľká Morava bude zamerané na realizáciu spolupráce v oblasti infraštruktúry, informačných technológií, regionálneho rozvoja a turizmu, vzdelávania, kultúry a športu, sociálnej oblasti a zdravotníctva, krízového riadenia a cezhraničnej spolupráce. Jeho založenie už odsúhlasili poslanci Zastupiteľstva Juhomoravského kraja a plénum Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o ňom budú rokovať na svojom zasadnutí 8. decembra 2021.


.

Osobnosti kraja BSK