Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili rozpočet na rok 2022. Počítajú v ňom s prebytkom 512.000 eur.

Ilustračné foto Facebook Senica

Celkové príjmy mesta počítajú so zvýšením o 25 percent oproti roku 2021, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,74 milióna eur viac. Kapitálové príjmy sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roka 2021 vyššie o 2,9 milióna eur viac. “Hlavným dôvodom nárastu je vyšší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu na realizované projekty. Príjmy finančných operácií predpokladajú nárast o 1,99 milióna eur, dôvodom nárastu je prijatie investičného úveru a peňažných fondov mesta,” informoval vedúci finančného oddelenia Róbert Mozolič.

Ako doplnil, mesto bude hospodáriť s financiami na úrovni 28,7 milióna eur. “Vo výdavkovej časti rozpočtu je plánovaných 28,2 milióna eur a plánovaný prebytok 512.000 eur chceme mať pripravený, aby sme vedeli reagovať na nárast cien energií ako aj na nárast cien pri verejných obstarávaniach a čerpaní eurofondov,” uviedol Mozolič.

Malvínka Knižkáreň 2023

V rámci kapitálových výdavkov počíta rozpočet zhodnotiť majetok mesta na úrovni 7,4 milióna eur. “Z toho by mali ísť štyri milióny do eurofondových zákaziek. Najväčšou investíciou je pokračovanie realizácie cyklodopravných trás v meste, ktoré nás budú ešte na budúci rok čakať, vo výške približne 1,2 milióna eur,” doplnil vedúci finančného oddelenia.

V roku 2022 by sa mala začať aj realizácia projektu smart plánu mesta v investičnej výške milión eur. Ďalšou investíciou je zber kuchynského odpadu vo výške 800.000 eur. “Milión eur ide do investícií v školstve, kde sa dokončí realizácia zateplenia budovy školy na Ulici V. P. Tótha, ktorá sa začala už v tomto roku, a na rekonštrukciu miestnych komunikácií pôjde 500.000 eur. Výdavky na sociálnu oblasť budú v porovnateľnej výške ako v roku 2021,” informoval Mozolič.


.

Je ok, ak nie si ok BSK