Poslednému decembrovému rokovaniu mestského zastupiteľstva dominovali ekonomické a strategicko-rozvojové témy. Okrem budúcoročného rozpočtu poslanci schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 – 2030, Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2021 – 2030, aktualizovali Generel cyklistickej dopravy mesta (pribudli cyklotrasy Sasinkova, Továrenská – IKEA, Pezinská – Zámocký park a Rakárenská – Na Majeri) či vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra (o nej informujeme na inom mieste tohto vydania Malackého hlasu).

Rozpočet predpokladá príjmy a výdavky vo výške viac ako 28 miliónov €. Viacerí poslanci ho počas diskusie na zastupiteľstve označili ako ambiciózny. Najvyššie investície pôjdu na rekonštrukciu ciest a chodníkov, na mestskú hromadnú podzemnú garáž,  cyklotrasy Družstevná – Radlinského a Partizánska – Cesta mládeže, prístavbu Centra voľného času, nové osvetlenie Radlinského ulice, rekonštrukcia futbalového štadióna, kryté prístrešky pre bicykle či rekonštrukciu detského ihriska pred športovou halou Malina.

Macek Knihy.Zahori

Plánuje sa aj spustenie výstavby športovej haly a príprava dokumentácie na kultúrny dom a nájomné byty. V prípade úspešných žiadostí o eurofondy sa začne stavať aj kompostáreň a dve cyklotrasy, Pezinská – Píla a Padzelek.

Z  rekonštrukcie ulíc sa plánujú Partizánska, Ľuda Zúbka, Jilemnického, Námestie SNP a Veľkomoravská v úseku od Jána Hollého po Cestu mládeže. Ďalšie financie na opravu ulíc a chodníkov by mohli pribudnúť v júni, keď sa uzavrú výsledky hospodárenia mesta za rok 2021. Mestský úrad pripraví projektové dokumentácie pre rekonštrukciu Martina Benku, Štúrovej, Dubovského, Jesenského, Záhoráckej (časť za Korzom) či Martina Rázusa.

V budúcom roku sa tiež plánuje aj vydanie ďalšej knihy z histórie mesta, modernizácia webstránky či spustenie mobilnej aplikácie o meste. 

-lp-/-otano-


.

BM: Festival Záhrad