V súčasnosti má mesto Senica 561 nájomných bytov, ktorých správcom je mestský podnik služieb. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto mesto Sencia

Momentálne sú všetky mestské nájomné byty obsadené. “Na webovom sídle mesta je zverejnený poradovník, ktorý k dnešnému dňu eviduje 24 žiadostí na jednoizbový byt a 31 žiadostí na pridelenie dvojizbového bytu. Základnou podmienkou je, aby žiadateľ mal pobyt alebo prácu v Senici a jeho príjmy nesmú prekročiť štvornásobok životného minima,” uviedla Moravcová.

Ako doplnila, žiadosti prerokováva komisia pri Mestskom zastupiteľstve Senica. “Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu maximálne tri roky, následne si môže nájomník požiadať o opakované uzatvorenie zmluvy. Čakacia doba na pridelenie nájomného mestského bytu je pol až trištvrte roka,” informovala hovorkyňa.

Nathaniel Knizkaren 2023

Výstavba ďalších nájomných bytov nie je pre mesto Senica uzavretou témou, v budúcom roku k nej však neplánuje pristúpiť. “Dopyt po nájomných bytoch sa nám nejaví až taký intenzívny, aby bolo potrebné stavať nové. Skôr ako na plánovanie výstavby ďalších sa zameriame na opravu a renováciu bytového fondu. Niektoré domy s mestskými nájomnými bytmi totiž potrebujú radikálnu obmenu. Napríklad bytový dom na Ulici Janka Kráľa, a preto mesto pripravuje ich komplexnú rekonštrukciu,” uviedla pre TASR vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta Hebnárová.


.

INAT Rezanie laserom