Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica neschválili rozpočet na rok 2022 a mesto tak začne rok v rozpočtovom provizóriu.

Jaroslav Suchánek, primátor mesta Šaštín-Sztáže Foto: Facebook

Príjmy rozpočtu boli v návrhu plánované v celkovej výške 5.132.344 eur, keď sa v bežných príjmoch počítalo so sumou 4.427.608 eur, kapitálové projekty boli plánované vo výške 327.868 eur a príjmy finančných operácií boli v predpokladanej výške 379.868 eur.

Výdavky sa predpokladali v celkovej výške 5.127.235 eur, z toho bežné výdavky predstavovali sumu 4.290.546 eur, kapitálové výdavky sumu 440.607 eur a výdavky na finančné operácie boli plánované v celkovej výške 396.082 eur. Celkový rozpočet počítal s prebytkom 5109 eur.

Z deviatich prítomných poslancov predložený rozpočet podporil jeden, ôsmi sa pri hlasovaní zdržali. “V rozpočte je základnej škole ponížená suma 53.000 eur na budúci rok, materskej škôlke 58.000 eur. Ďalším bodom je odpadové hospodárstvo, kde sú plánované výdavky na roky 2022, 2023 a 2024 vo výške 0 eur. My neplánujeme napĺňať zákon triedením kuchynského odpadu? Výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií sú v nulovej výške,” zdôvodnila svoje hlasovanie poslankyňa MsZ Renáta Medňanská.


.

Osobnosti kraja BSK