Snahy obce Lozorno získať do svojho vlastníctva budovu železničnej stanice sa podarilo úspešne zavŕšiť. Ministerstvo dopravy a výstavby SR už totiž podpísalo zmluvu o prevode vlastníckeho práva.

Vedenie obce protestovalo proti privatizácií železničnej stanice

„Pred dvoma rokmi starosta a niekoľkí poslanci obecného zastupiteľstva stáli pred budovou generálneho riaditeľstva ŽSR a protestovali proti plánovanej privatizácii železnice v Lozorne. V obecnej rade a potom aj v obecnom zastupiteľstve sme navrhli prijatie uznesení, ktoré takýto predaj za Lozorno a jeho obyvateľov odmietli. Naliehali sme na iný postup a navrhli prevod majetku na obec,“ približuje situáciu samospráva.

Tulaj december 2023

Privatizácia bola nakoniec na zásah obce a tlak verejnosti pozastavená a následne aj zrušená. Nasledovali opakované rokovania starostu Ľuboša Tvrdoňa a jeho zástupcu s ministrami dopravy i návšteva samotného ministra v Lozorne. „Je za tým aj mnoho ďalšej „drobnej“ a vytrvalej práce, rokovaní a vyjednávaní pre dosiahnutie cieľa. Dnes máme dôvod na malú oslavu – zmluva o predaji stanice do majetku obce bola so súhlasom ministra podpísaná, zverejnená, a nadobudla tak účinnosť. Tento boj sme vyhrali, do dvoch rokov a do dňa,“ dodáva samospráva Obec už má peniaze na kúpu v obecnej pokladnici pripravené, železničnú stanicu s priľahlým pozemkom získa za 29 tisíc eur.


.

INAT Rezanie laserom