Kúty sú dopravným uzlom – železničným aj cestným. Je tu križovatka zo smerov Malacky, Senica, Skalica a Břeclav. Odkedy sa Kúty stali takým dôležitým dopravným uzlom?

foto Roman Spurný

Pri železničnej doprave sa to dá určiť jednoznačne. Je to od roku 1900. Prvá železnica na Záhorí v roku 1848 viedla z Bratislavy cez Devínsku Novú Ves do Marcheggu a Gänserndorfu v Rakúsku. Pokračovanie železničnej trate do Skalice bolo vybudované v rokoch 1889-1891. Trať z Kútov do Trnavy je od roku 1898. A nakoniec trať z Kútov do Břeclavi je od roku 1900. Zo železničnej stanice Kúty odchádza denne rôznymi smermi spolu približne 70 osobných a EC vlakov.

Kedy sa však stali Kúty cestným dopravným uzlom, už nie je tak jednoznačné. Neďaleko tečú rieky Myjava a Morava. Ešte pred ich reguláciou, v dôsledku nánosov, často menili svoje korytá. Obyčajne sa na jar a pri jesenných dažďoch vylievali z koryta. Cesty sa museli prispôsobovať daným prírodným podmienkam. Časom sa ustálili prechody cez rieku Myjavu v Šaštíne a cez Moravu v Holíči a Brodskom. Na ochranu ciest a na zabezpečovanie výberu mýta boli v Šaštíne a v Holíči vybudované aj hrady. V Brodskom sa mýtna stanica nespomína. Tento prechod bol asi menej využívaný ako prechod cez v Holíči. Je pravdepodobné, že cesta zo Šaštína do Brodského využívala vyššie položený terén a Kútom sa vyhla. Tak mohol možno vzniknúť aj názov Kúty. Osada bola mimo používanej cesty, niekde bokom v kúte.

V stredoveku viedla kráľovská cesta z Moravského Jána cez Borský Jur do Šaštína a potom cez Petrovu Ves do Holíča. Panstvo Holíč získal v roku 1736 František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Tým sa vytvorili podmienky pre výstavbu novej vetvy kráľovskej cesty z Moravského Jána cez Kúty, Kopčany do Holíča. Počas Rakúska-Uhorska sa budovali cesty z jednotlivých častí monarchie do Viedne, resp. do Budapešti. Po vzniku Československa sa štátne inštitúcie a správa krajiny presunula do Prahy a Bratislavy. Hlavná výstavba ciest bola potom presmerovaná do týchto nových centier. Na dôležitosti vzrástla cesta z Bratislavy cez Kúty do Prahy. Ako na jednu z najfrekventovanejších ciest sa kládol dôraz aj na jej kvalitu a údržbu. Cez Kúty sa potom prechádzalo nielen do Prahy a Bratislavy, ale aj do okresných miest Skalice a Senice. Takže pravdepodobne až po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa Kúty stávajú aj dôležitým cestným dopravným uzlom. Vybudovanie diaľnice Bratislava – Praha v roku 1980 s výjazdom do Kútov ešte zvýšilo dôležitosť tohto dopravného uzla.

Milan Priehradník


.

BM: Ustekana sobota