V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky a obyvatelia v online hlasovaní, rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku.

Ako vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme kraj’, snažíme sa o prepájanie komunít a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto zámerom sme usporiadali už tretí ročník plnohodnotného župného participatívneho rozpočtu. Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli o finančnej podpore 54 projektov štvrťmiliónom eur. Teší ma, že v online hlasovaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, že nám spoločne záleží na zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór. Realizácia 54 úspešných projektov je naplánovaná na rok 2022, pričom jeden občiansky alebo komunitný projekt mohol od župy získať do 5.000 eur.

Jedným z projektov, ktorý sa bude realizovať napríklad v okrese Senica je vytvorenie aplikácie zameranej na podporu a rozvoj cestovného ruchu v rámci kraja s názvom „Spoznaj svoj kraj“. Aplikácia hernou formou zobrazuje návštevy pamiatok, významných turistických a kultúrnych miest, pričom jej užívatelia získajú za každú takto navštívenú pamiatku určitý počet bodov.

Okres Senica 27 tisíc eur rozdelených pre:

  • Dôstojné pietne miesto, Častkov
  • Altánok pre výchovno-vzdelávacie a tvorivé aktivity, OA Senici
  • Kultúrno-komunitný dvor Prietrž
  • Diskusie v parku Senica, Park pri DAVe
  • Spoznaj svoj kraj, celý kraj

Okres Skalica 271 tisíc eur rozdelených pre:

  • Zmyslová telocvičňa pre deti s PAS Skalica
  • Filmové letné kino areál, Základnej umeleckej školy Gbely
  • Multifunkčné ihrisko Materská škola Dr. Clementisa – elokované pracovisko Pri potoku 12, Skalica
  • Separujme všetci Skalica, základné školy

 

Zoznam všetkých podporených projektov, ako aj ďalšie informácie o priebehu tretieho ročníka participatívneho rozpočtu sú k dispozícií na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.


.
Toto je čítané

Trnavská župa ocenila osobnosti a kolektívy za prínos k rozvoju kraja

Trnavská župa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave počas slávnostného galavečera odovzdala výročnú…

_INAT Obsluha OL