Obec Moravský Svätý Ján sa v súčasnosti, v podstate tak ako aj ostatné obce, snaží modernizovať prostredie, v ktorom žijeme a napreduje novodobým trendom.

Tým sa jednak vytráca prirodzené dedinské spolužitie, ale aj tradícia a prevažuje aktívny životný štýl. Je to prirodzený vývoj, ktorý nezastavíme. Môžeme ho však aspoň spomaliť. Počas Svätojánskeho jarmoku (25.6.) v Moravskom Svätom Jáne chceme vytvoriť priestor pre všetkých umelcov, ktorí sú ochotní prezentovať svoje umenie. Umeleckým miestom bude novovybudovaný priestor na námestí pred kostolom.

Preto hľadáme a zároveň pozývame všetkých našich občanov, ktorí inklinujú k akémukoľvek ľudovému remeslu – kováčstvo, keramikárstvo, rezbárstvo, maliarstvo, výroba medovníkov, košikárstvo, výroba prútených výrobkov, výroba čipky, vyšívanie, háčkovanie alebo akékoľvek iné umelecké remeslo, aby sa ohlásili na obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne (telefón 034 7770 121 alebo email obecmsjan@obecmsjan.sk). Zámerom je obohatiť tradíciu Svätojánskeho jarmoku, dať priestor remeselníkom na vzájomné stretnutie, ale aj návštevníkom jarmoku nahliadnuť do tajomstiev jednotlivých remesiel.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota