Mestská nocľaháreň v Senici je v súčasnosti plne obsadená, keď ju obýva sedem mužov vo veku 53 až 63 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Ako doplnila, pracovníčky Mestského úradu (MsÚ) Senica navštívili útulok a do nocľahárne priniesli trvanlivé potraviny, hygienické a drogériové potreby. “S niektorými ubytovanými sa dohodli na návšteve v budove mestského úradu, v snahe pomôcť im minimálne administratívne vyriešiť rôzne životné peripetie a problémy. Pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Senica pracujú s ľuďmi bez domova priebežne,” uviedla Moravcová.

Záhorácke rádio 2024 01

Zvyčajný režim fungovania mestskej nocľahárne je nastavený tak, že v nej môžu ľudia prebývať od 19.00 do 7.00 h. “Už druhým rokom je z dôvodu pandémie režim miernejší. Umožňuje celodenný pobyt, aby sa zabránilo nadmernému stretávaniu ľudí bez prístrešia v uliciach, a tiež aby sa pre nich vytvorili dôstojnejšie podmienky pre život počas rôznych obmedzení,” doplnila hovorkyňa mesta.

 Za poskytované služby v podobe prenocovania, základnej hygieny a možnosti získania ošatenia, zaplatia nocľažníci 30 centov za noc. “Týka sa to občanov Senice s príjmom pod hranicou životného minima. Jedno euro zaplatia občania s trvalým pobytom mimo mesta, alebo tí, ktorí majú príjem najmenej vo výške životného minima,” informovala Moravcová.

Mesto prevádzkuje okrem nocľahárne aj podobné zariadenie s pobytovým typom sociálnej služby – tzv. mestský útulok. “V ňom prostredníctvom organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, ktorej je mesto zriaďovateľom, poskytuje takisto možnosť ubytovania. Ide o ubytovanie dlhodobejšieho charakteru celkom pre osem klientov. Ten momentálne nie je kapacitne plne obsadený,” doplnila Moravcová.


.

BM: Ustekana sobota