Výstavba nových školských zariadení, kultúrneho centra i futbalového štadióna, rovnako tak aj stabilizácia malackej nemocnice so zachovaním urgentného príjmu a zníženie dopravného tranzitu cez intravilán sú plány, ktoré obsahuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Malacky.

foto D. Krakovský

“Strategický dokument na obdobie 2022 – 2030 uvádza hlavné priority siedmich kľúčových oblastí,” uviedla k zverejnenému dokumentu na webe mesta hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

Cieľom samosprávy je v najbližších rokoch obmedziť tranzitnú dopravu cez mesto, ktorá spôsobuje vysoké znečistenie ovzdušia. “Pokračuje sa preto v príprave diaľničných križovatiek D2 – Rohožník a D2 – Studienka,” potvrdila Pilzová. Pokračovať má výstavba cyklotrás.

V oblasti životného prostredia mesto pripravuje novú kompostáreň, v pláne je tiež areál na zhodnocovanie odpadov, rozširovať sa majú zelené plochy s budovaním vodozádržných opatrení.

“Veľkou výzvou bude stabilizácia nemocnice od roku 2023, keď sa má skončiť poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby,” upozornila Pilzová. Cieľom je tiež podľa jej slov posilnenie ambulancií pediatrov a všeobecných lekárov. “Mesto plánuje rozšíriť počet opatrovateliek v domácnostiach, stavať nové pobytové zariadenia pre seniorov a nájomné byty,” dodala.

V rámci školstva a vzdelávania pri očakávanom zvýšení nárokov na školské kapacity a pribúdaní žiakov so špecifickými potrebami hovorí PHSR o výstavbe novej materskej a základnej školy. Športovú infraštruktúru má výrazne posilniť nová Šport aréna s multifunkčnou halou i zimným štadiónom, zámerom je tiež vybudovať nový futbalový štadión mimo Zámockého parku, ktorý má mať výlučne rekreačnú funkciu i v rámci športu.

Realitou má byť v najbližšej dekáde nové kultúrne centrum vrátane knižnice, základnej umeleckej školy a divadla, pokračovať sa má v najbližšej dekáde i s rekonštrukciou Pálffyovského kaštieľa a synagógy. Zvažuje sa tiež výstavba rozhľadne ako novej turistickej atrakcie mesta.


Trnavské Rádio Radosť počúvať