Na prelome rokov 2021 a 2022 je v uliciach mesta Malacky vidieť novinky. Týkajú sa verejnej zelene i detského ihriska.

Detské ihrisko na Záhoráckej

Staré a nevyhovujúce detské ihrisko na Záhoráckej ulici v blízkosti vchodov 85-91 je už minulosťou. Zmizli betónové kocky, staré kovové konštrukcie i znečistené pieskovisko. Keďže hracie prvky a povrch už nespĺňali bezpečnostné normy, ihrisko bolo zaradené medzi tie, kde vyrastú nové prvky. Tento priestor je stále určený pre detské ihrisko a na iné účely nebude využívaný.

Orez stromov

Na základe podnetov obyvateľov bol vykonaný orez stromov na Mierovom námestí, na Veľkomoravskej či na Ferdiša Kostku. Orez drevín bol vopred konzultovaný s arboristom. Ďalšie zásahy sú plánované na oboch cintorínoch, na Ulici 1. mája, pri dolnom kostole a v skateparku.

Duna v Záhoráckom lesíku

Symbolický Záhorácky lesík na trojuholníku pri odbočke z nadjazdu, pozostávajúci z desiatich borovíc, je už kompletný. Medzi stromami pribudol náznak pieskovej duny ako ďalšieho symbolu prírody Záhoria. Ide o projekt Park Sasinkova, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Blízku križovatku so Sasinkovou čaká rekonštrukcia a po nej podľa potreby ešte v priestore pribudne tráva a kvety.

 

Text: J. Bačová, Ľ. Pilzová
foto: S. Osuský, PROarbor, s. r. o., J. Hargaš