Na prelome rokov 2021 a 2022 je v uliciach mesta Malacky vidieť novinky. Týkajú sa verejnej zelene i detského ihriska.

Detské ihrisko na Záhoráckej

Staré a nevyhovujúce detské ihrisko na Záhoráckej ulici v blízkosti vchodov 85-91 je už minulosťou. Zmizli betónové kocky, staré kovové konštrukcie i znečistené pieskovisko. Keďže hracie prvky a povrch už nespĺňali bezpečnostné normy, ihrisko bolo zaradené medzi tie, kde vyrastú nové prvky. Tento priestor je stále určený pre detské ihrisko a na iné účely nebude využívaný.

Záhorácke rádio 2024 01
Orez stromov

Na základe podnetov obyvateľov bol vykonaný orez stromov na Mierovom námestí, na Veľkomoravskej či na Ferdiša Kostku. Orez drevín bol vopred konzultovaný s arboristom. Ďalšie zásahy sú plánované na oboch cintorínoch, na Ulici 1. mája, pri dolnom kostole a v skateparku.

Duna v Záhoráckom lesíku

Symbolický Záhorácky lesík na trojuholníku pri odbočke z nadjazdu, pozostávajúci z desiatich borovíc, je už kompletný. Medzi stromami pribudol náznak pieskovej duny ako ďalšieho symbolu prírody Záhoria. Ide o projekt Park Sasinkova, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Blízku križovatku so Sasinkovou čaká rekonštrukcia a po nej podľa potreby ešte v priestore pribudne tráva a kvety.

 

Text: J. Bačová, Ľ. Pilzová
foto: S. Osuský, PROarbor, s. r. o., J. Hargaš


.

Labková patrola