Mesto Holíč vypísalo verejnú výzvu s názvom Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácií v lokalite Hurbanova – sv. Anny. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

ilustračné foto

Projekt zahŕňa rekonštrukciu a vybudovanie chýbajúcich miestnych komunikácií a samostatných chodníkov, odvod dažďovej vody z komunikácií a spevnených plôch do troch vsakovacích objektov, ako aj doplnenie verejného osvetlenia v lokalite. Lehota výstavby je podľa návrhu zmluvy stanovená na 180 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

Macek Knihy.Zahori

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 313.828 eur bez DPH. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky podávať do 16. februára a jediným kritériom pre určenie víťaza verejnej súťaže je cena. Na projekt využije mesto okrem vlastných zdrojov finančné prostriedky z operačného programu Ľudské zdroje alebo z iných fondov Európskej únie.


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota