Mesto Holíč vlastní v súčasnosti 326 nájomných bytov, ktoré si obstaralo vlastnou výstavbou a časť odkúpilo od investora. TASR o tom informoval primátor mesta Zdenko Čambal.

Primátor Holíča Zdenko Čambal

Vo výstavbe je ďalší bytový dom s 33 bytovými jednotkami. “Predpokladám, že v druhej polovici roka by tieto byty mohli byť odovzdané vybraným záujemcom. O nich bude rozhodovať príslušná komisia. Treba si uvedomiť, že jednou z tých základných úloh mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj územia, a hlavne starostlivosť o potreby obyvateľov. Bývanie patrí jednoznačne medzi priority,” uviedol Čambal.

Záhorácke rádio 2024 01

V súčasnosti mesto eviduje takmer 150 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. “Je naším plánom uspokojiť tento dopyt po dostupnom nájomnom bývaní. Práve preto sa podobne ako pred rokom budeme snažiť využiť možnosti štátnej podpory bývania, v ktorej sme boli úspešní aj v predchádzajúcich obdobiach,” informoval primátor.


.
Toto je čítané

Lokalita Mláky v Sekuliach sa možno premení na logistický park

Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce…

BM Záhada Vedy