Opravené cesty, modernejšie školstvo, zrekonštruované kultúrne pamiatky či kvalitnejšie sociálne služby. Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) hodnotilo štyri roky v úrade od uplynulých volieb. Za ten čas sa župnému tímu podarilo dokončiť desiatky konkrétnych projektov.

„Ak máte víziu a tím šikovných ľudí, za štyri roky sa dá stihnúť veľa. Myslím si, že oba tieto kľúčové predpoklady sa nám podarilo skĺbiť. Náš tím je síce štíhly, ale zato mimoriadne efektívny. Bez neho by sme žiadny z nápadov nedokázali dotiahnuť do konca. Za to patrí všetkým kolegom veľké poďakovanie,“ zhodnotil štyri roky v úrade predseda BSK Juraj Droba. Za jeden z najväčších úspechov označil Droba modernizáciu stredného školstva. Kraj zriadil nové odbory, zrekonštruoval učebne a investoval do ich technologického vybavenia. Nechýbajú ani vynovené športoviská. Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu.

Kým sa dokončí konkrétny projekt, trvá to roky a predchádza tomu dlhá príprava. A cesta do cieľa nie je vždy jednoduchá. „Mať dobrý nápad totiž nestačí. Potrebujete vytvoriť tím, obstarať projektovú dokumentáciu, vybaviť povolenia, získať financovanie a až potom nastupuje realizačná fáza. Rok 2022 je pre župu prelomový a po rokoch príprav odovzdáme do užívania konkrétne projekty, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života v našom kraji,“ priblížila riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.

Hlavnou témou ostatných dvoch rokov bola ochrana zdravia obyvateľov kraja. Do boja proti ochoreniu COVID-19 sa župa pustila veľmi aktívne. Na jar 2021 otvorila najväčšie a najmodernejšie očkovacie centrum na Slovensku a podala viac ako 350-tisíc vakcín. Župa tak zásadným spôsobom prispela k tomu, že Bratislavský kraj má spomedzi ostatných krajov najvyššiu mieru zaočkovania.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

„Vytvorili sme vlastný objednávací systém, kde sa obyvatelia kraja môžu prihlásiť na presný deň a čas, čo verejnosť veľmi ocenila. Náš záber je však širší. Na zlepšenie zdravotnej starostlivosti vzniká unikátny dokument Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026. Reflektuje na potreby, zmeny aj novú reformu kategorizácie nemocníc či príchod nového poskytovateľa nemocničnej starostlivosti. Ambíciou župy je pozitívne ovplyvňovať a rozvíjať zdravotníctvo v BSK v prospech zdravia obyvateľov,“ doplnil Juraj Štekláč, podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva.

V oblasti dopravy sa projekty presunuli z projektantských kancelárií do terénu. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) odovzdala župa motoristom úplne novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou I/61. Výstavba pokračuje ďalšou etapou.

Reálne sme začali stavať obchvat Chorvátskeho a Slovenského Grobu, ktorý severne spojí triblavinskú križovatku s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. V príprave je aj druhá etapa – pokračovanie v smere na Grinavu a následne predĺženie na Pezinok, Modru a Dubovú. Máme novú cestársku spoločnosť Správa ciest BSK, ktorá už doteraz zrekonštruovala množstvo župných ciest,” zhrnula podpredsedníčka BSK pre oblasť dopravy Alžbeta Ožvaldová. Vo výstavbe je aj úplne nový cyklomost cez rieku Moravu, ktorý spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg. Otvorený bude už na jar tohto roka.

Plocha draka Knihy.Zahori

V sociálnej oblasti je pre kraj kľúčovou témou proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, vďaka ktorému sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. Viaceré zariadenia sú nielen vo výstavbe, ale už aj tesne pred dokončením.

„Otvorili sme aj nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra a podporujeme aj centrá včasnej intervencie. Samozrejme, pre nás je kľúčové zabezpečiť poskytovanie kvalitnej dlhodobej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Taktiež pomáhame ľuďom v ťažkej životnej situácii, napríklad rodinám v kríze či obetiam násilia,” uviedol podpredseda BSK pre sociálnu oblasť Mikuláš Krippel.

Bratislavský samosprávny kraj zohráva čoraz významnejšiu rolu aj v kľúčových témach životného prostredia a v spolupráci s ostatnými župami aj s presahom na celé Slovensko. Zároveň buduje sieť environmentálno-vzdelávacích centier. Jedno také, nadregionálne, stavia v spolupráci s Dolným Rakúskom v kaštieli v Čunove.

„Za významnú považujem najmä spoluprácu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) a Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) pri vyhlásení ochranného pásma najdôležitejšieho zdroja pitnej vody na Žitnom ostrove. Nemenej dôležité sú aj strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrení na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré sa implementujú do nášho územného plánovania, investícií aj dotačnej schémy. Na webe ponúkame odborníkom aj verejnosti mapový portál aj HUB environmentálnej výchovy. Školenia zástupcov stredných škôl v témach ako triedenie kuchynského odpadu, ochrana vtákov v školských areáloch či výsadba motýlích lúk prinášajú konkrétne projekty škôl, ktoré majú podporu župy aj pri ich realizácii,“ skonštatovala podpredsedníčka BSK pre životné prostredie Elena Pätoprstá.

Nemenej dôležitá je pre župu aj kultúra. Samosprávny kraj rekonštruuje historické a kultúrne pamiatky, napríklad Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagógu v Senci. Veľkej obnovy sa dočká aj Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna.

Viac sa dozviete v publikácii: Štyri roky na župe

 

Tento článok ste mohli na Záhorí.sk čítať aj vďaka spoločnosti AB Krtkovanie


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota