Vo štvrtok (27.1) rokovalo mestské zastupiteľstvo v Malackách. Poslanci volili na ďalšie funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta a rokovali o novom projekte, ktorý sa tentoraz týka Základnej školy na Záhoráckej ulici.

foto Malacky.sk

Hlavnou kontrolórkou zostáva Petra Kožuchová

O pozíciu hlavného kontrolóra mesta sa uchádzali dvaja kandidáti: doterajšia hlavná kontrolórka mesta Petra Kožuchová a zamestnanec  ministerstva obrany Otto Múčka. Obaja uchádzači sa osobne predstavili poslancom a odpovedali na ich otázky.

Staronová kontrolórka s primátorom. foto Malacky.sk

Poslanci v tajnej voľbe zvolili za hlavného kontrolóra mesta P. Kožuchovú, ktorá v tejto pozícii pôsobila aj doteraz. Z odovzdaných 14 hlasovacích lístkov získala 12 hlasov. „Práca hlavnej kontrolórky je náročná, zaujímavá a zodpovedná. Mojím cieľom je, aby výsledky kontrol pomáhali zlepšovať fungovanie mesta a mestských organizácií,“vyhlásila P. Kožuchová.

Nové 6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky sa začalo 29. januára.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Rekonštrukcia športovísk ZŠ Záhorácka

Poslanci súhlasili s tým, aby mesto požiadalo o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Cieľom je komplexná rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Základnej škole na Záhoráckej. V prípade úspešnej žiadosti by Fond na podporu športu zaplatil 60 % výdavkov na výstavbu. Podľa kalkulácie nákladov by mesto prispelo na projekt sumou 276-tisíc €.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu veľkej a malej telocvične (športová liata PU podlaha vhodná na atletiku, obklady, okná, vonkajšie žalúzie, vzduchotechnika, športové vybavenie), zázemia (šatne, sprchy, prístupové chodby) a vonkajšieho športoviska (multifunkčné športovisko s EDPM povrchom vrátane priľahlých spevnených plôch). 

 

-lp-/-otano-


.

BM: Festival Záhrad