Vo vybraných lokalitách mesta pokračuje orez stromov. Jeden z nich na starom cintoríne museli pre havarijný stav spíliť a ako sa ukázalo, v strome bola obrovská dutina.

V najbližších dňoch sa bude na starom cintoríne opravovať stará väzba niektorých drevín a na ďalších sa urobí zdravotný a bezpečnostný orez. Potom sa arboristi presunú na Mierové námestie, Veľkomoravskú, Ferdiša Kostku a na nový cintorín. Výškové práce sa budú vykonávať v závislosti od počasia.

J. Bačová, foto: J. Bačová, J. Hargaš


.

Je ok, ak nie si ok BSK