S počiatkom židovského osídlenia na Slovensku vznikali aj židovské cintoríny. Veľká časť starých židovských cintorínov sa nachádza na veľmi odľahlých miestach.

Jeden taký je aj v Holíči, kde žila jedna z najväčších židovských komunít na území Slovenska. Rozsiahly cintorín bol založený pravdepodobne v druhej polovici 18 storočia.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

V súčasnosti ho čistia za pomoci SMM Holíč s.r.o.  Ide o nefinančnú náhradu za prenájom pozemku pod rozhľadňou. Informuje na svojom webe mesto Holíč.


.

Osobnosti kraja BSK