Pri Základnej škole Dr. J. Dérera v Malackách vzniká nové parkovisko. Vznikne rekonštrukciou a rozšírením pôvodného parkoviska na Námestí SNP. Cieľom dlhodobo plánovaného projektu je zásadné zlepšenie dopravnej obslužnosti tejto lokality.


Na mieste tak vznikne 30 parkovacích miest a tzv. rýchloobrátková zóna pre dve autá – tá bude slúžiť rodičom školákov, ktorí s vozidlom iba zastanú, vyložia dieťa a hneď odídu.

Oproti súčasnému parkovaniu so spoločným vjazdom a výjazdom bude nové parkovisko tvoriť okruh. Vozidlá budú po novom z jednej strany vchádzať a druhou stranou odchádzať, čo zníži riziko kolíznych situácií.

Záhorácke rádio 2023

Veľký dvojkríž bol kvôli výstavbe demontovaný a bezpečne uskladnený, pretože projekt parkoviska kolidoval s jeho umiestnením. Vedenie mesta bude s odbornou verejnosťou diskutovať o jeho prípadnom novom osadení.

Námestie SNP a priľahlé lokality čakajú už v najbližších mesiacoch zásadné zmeny. V súvislosti s pripravovanou výstavbou cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže sa budú rekonštruovať komunikácie na Námestí SNP, Jilemnického, Ľuda Zúbka, priľahlé chodníky a verejné osvetlenie.

Do budúcnosti sa tiež zvažuje revitalizácia okolia pamätníka SNP aj vybudovanie bežeckého oválu pre verejnosť.

-lp-/-nj-


.

Je ok, ak nie si ok BSK