Mesto Skalica vyhlásilo tri obchodné verejné súťaže na prevod vlastníctva majetku. Celková kúpna cena za všetky tri súťaže je stanovená v minimálnej výške 524 169 eur. Vyplýva to zo zverejnených údajov na úradnej tabuli mesta.

Prvou ponukou je dom na Štefánikovej ulici a prislúchajúca garáž vrátane zastavaných pozemkov spolu s výmerou 294 štvorcových metrov (m2) a novoutvorený pozemok s výmerou 61 m2 vrátane troch parkovacích miest. Kúpna cena bola mestom stanovená v minimálnej výške 230 884 eur.

Malvínka Knižkáreň 2023

Druhá vyhlásená súťaž sa týka pozemku s výmerou 1376 m2, ktorý je vedený ako záhrada a mesto predáva 60-percentný podiel. Za pozemok očakáva minimálnu ponuku vo výške 61 285 eur. Tretím ponúkaným majetkom je stavba s pozemkom s výmerou 603 m2 na ulici Dr. Valacha. Kúpna cena je pri tomto majetku stanovená v minimálnej výške 232 000 eur. Na všetky tri súťaže môžu záujemcovia podávať ponuky do 16. marca.


.

Osobnosti kraja BSK