Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči schválili na prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa konalo pre pandemické opatrenia formou videokonferencie, tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Primátor Holíča Zdenko Čambal

V rámci projektu s názvom Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v meste Holíč za účelom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity sa uskutoční rekonštrukcia a vybudovanie ciest, chodníkov a priestranstiev na ulici Sv. Anny a ulici Hurbanova. Takisto pribudne nové osvetlenie a bude vykonané odvodnenie komunikácií do odvodňovacích kanálov. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 376 594 eur, spolufinancovanie projektu mestom je minimálne päť percent, čo predstavuje sumu 10 450 eur.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Poslanci schválili aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v meste Holíč – Základná škola Kollárova – pavilóny A, B, D. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú milión eur. Spolufinancovanie predstavuje minimálne päť percent vo výške 50 000 eur. Zo získaných financií bude vykonané zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy na pavilónoch a príde k výmene niektorých okenných a dverných výplní pavilónov.

Treťou schválenou žiadosťou je projekt s názvom Podpora rozvoja úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Holíč. Celkové predpokladané oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 104 989 eur. Spolufinancovanie je predpokladané rovnako ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch vo výške piatich percent, čo predstavuje pre mestský rozpočet náklady vo výške 5300 eur.


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota