V sobotu (5.3.) pred 19-tou hodinou bol ohlásený požiar dreva a trávnatého porastu v blízkosti rodinných domov v obci Tomky, okres Senica.

Pri prieskume hasičských jednotiek zo Senice a Kútov boli spozorované veľké plamene, ktoré sa šírili k  domom a železným kontajnerom. Hasiace práce boli sťažené absenciou verejného vodovodu  v obci. Preto bol povolaný aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Moravský Svätý Ján.

Tulaj december 2023

Dobrovoľní hasiči po príjazde zásobovali vodou profesionálnych hasičov a asistovali pri likvidácií požiaru. Po uhasení požiaru bolo požiarovisko zaliate vodou a pomocou lopát a vidlíc následne prehrabané. Požiar vznikol v dôsledku spaľovania haľuzovín. Po ukončení spaľovania sa požiarovisko dôsledne neprekontrolovalo.

Skryté ohniská sa opätovne rozhoreli a rozšírili na suchú trávu a palivové drevo uskladnené v tesnej blízkosti. Škoda, ktorú oheň spôsobil, bola predbežne odhadnutá na sumu 1 000€.


.

Osobnosti kraja BSK