Veterný park so šiestimi veternými elektrárňami plánuje v katastri obcí Petrova Ves a Letničie v okrese Skalica postaviť a prevádzkovať spoločnosť Green Energy Holding. Vyrobenú elektrickú energiu by po jeho uvedení do prevádzky dodávala do verejnej elektrickej siete.

ilustračné foto

Navrhovaný veterný park by podľa predloženého zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie využíval trojlistové veterné elektrárne s priemerom rotora od 150 do 180 metrov s menovitým výkonom 5 až 7 MW. Predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie je 90 000 Mwh ročne. Konkrétny typ veternej elektrárne bude vybraný až na základe realizačnej dokumentácie.

Investor sa pri zdôvodňovaní svojho zámeru odvoláva na cieľ Európskej únie vyrábať do roku 2030 až 40 % energie z obnoviteľných zdrojov. So začiatkom výstavby ráta po získaní všetkých potrebných povolení približne v roku 2025, so začiatkom prevádzky v roku 2026. Výšku investície v zverejnenom zámere neuvádza.

Tulaj december 2023

„Výhodou veterných elektrární je, že výroba elektrickej energie týmto spôsobom výrazne menej zaťažuje životné prostredie v porovnaní s výrobou elektrickej energie na báze tradičných fosílnych palív. Veterné elektrárne nevytvárajú pri prevádzke žiadne tuhé, kvapalné ani plynné emisie, nie je potrebná ťažba ani spracovanie akéhokoľvek paliva,“ uvádza Green Energy Holding v zámere. Dodáva tiež, že tieto elektrárne sú po ukončení činnosti rýchlo demontovateľné a je relatívne jednoduché uviesť pozemky, na ktorých boli umiestnené, do pôvodného stavu.

Úrady už v minulosti dostali na posudzovanie niekoľko zámerov na výstavbu veterných parkov v tejto časti Záhoria, teda v okresoch Senica a Skalica. V lokalite, konkrétne v obci Cerová v okrese Senica, funguje aj jeden z prvých veterných parkov na Slovensku. Jeho súčasťou sú štyri elektrárne, ktoré boli uvedené do prevádzky v októbri 2003.


.

INAT Rezanie laserom