Viac ako 50 utečencov z Ukrajiny ubytoval v Malženiciach pri Trnave Skaličan Miroslav Lipa. Poskytol im útočisko vo svojom zariadení Majer a teraz sa stará o rodiny s deťmi od jedného do 17 rokov. Postupne s nimi chodí na cudzineckú políciu, v pondelok (7. 3.) s dvojročným chlapcom aj na pohotovosť do nemocnice. Hovorí, že sú všetci psychicky vyčerpaní.

Prvých utečencov prichýlil už pred týždňom, spolupracuje s Bratislavskou arcidiecéznou charitou (BACH) v Skalici. „Ukrajinskí lekári zo skalickej nemocnice, ktorí pomáhajú na hraniciach, smerujú niektorých, ktorí nemajú konkrétny cieľ a nejdú za svojimi rodinami, do Skalice. Odtiaľ ich potom previezol pán Lipa do Malženíc,“ opísala anabázu Barbora Vajlová z BACH. „Sú to matky s deťmi z Kyjeva, Charkova, Užhorodu. Sú bez finančných prostriedkov, sú ustráchaní a deti, keď počujú zvuk lietadla, zaliezajú pod stôl,“ povedal Lipa pre TASR. Títo ľudia v Malženiciach zostávajú a majú podľa neho záujem sa začleniť a nájsť si prácu.

Fest Fiesta 2024

Ľudia z Majera teraz vozia postupne ukrajinské rodiny na prihlasovanie na cudzineckú políciu, čo je dlhý proces. „Musíme tam s nimi byť, zväčša neovládajú latinku a je potrebné vypisovať rôzne dokumenty,“ povedal. Dospelí i deti až po získaní štatútu utečenca môžu začať s hľadaním práce a navštevovaním školy.

Charita vybavila týchto utečencov potrebným šatstvom, obuvou zo zbierok občanov. Zariadeniu dodala a obyvatelia Malženíc i ďalších obcí doniesli tiež trvanlivé potraviny, hračky, drogériu. Od mobilného operátora dostali SIM karty s kreditom.

ubytovacie zariadenie Majer v Malženiciach

Ubytovacie zariadenie hradí zatiaľ nevyhnutné náklady s tým spojené zo svojho. Okrem réžie v podobe spotrebovanej vody či elektriny aj nákupy potravín dennej spotreby. „Uvoľnili sme matkám aj kuchyňu, varia si samy, aj takto vypĺňajú čas a zamestnajú sa. Musíme však zaobstarávať chlieb, pečivo, ovocie, zeleninu, maslo, mäso či čerstvé mäsové výrobky, všetko, čím sa nedá predzásobiť,“ uviedol Lipa. Privítajú preto pomoc práve v podobe čerstvých potravín či finančnej výpomoci na ich nákup.


.
Toto je čítané

Most ponad Chvojnicu pri Holíči je v zlom technickom stave

Veľká časť mostov po celom Slovensku je v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Výnimkou…

BM Salon EV