Cca 3,3 % populácie Slovenskej republiky trpí ochorením obličky a viac ako dve tretiny prípadov má na svedomí vysoký krvný tlak a cukrovka. Prevencia je zameraná na vyhľadávanie faktorov a procesov, ktoré môžu chorobu navodiť, prípadne zhoršiť, a ich včasné eliminovanie. Pacienti prichádzajú najčastejšie do nefrologickej ambulancie na odporúčanie všeobecného lekára (zvýšená hladina kreatinínu), prípadne diabetológa. Nefrológ je pri vyšetrovaní často znevýhodnený v porovnaní s inými odborníkmi, pretože obličkové choroby sa vyznačujú pomerne málo pestrým rozsahom klinických príznakov. Vďaka kvalitnejšej diagnostike sa nielen na Slovensku darí obličkové ochorenia lepšie odhaľovať. Bohaté skúsenosti s tým majú aj špecialisti vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica.

nefrológ MUDr. Miroslav Červeň

 Obličky fungujú v tele ako filter, ktorý zachytáva z krvi odpadové látky. Okrem rovnováhy minerálov v organizme zodpovedajú obličky tiež za reguláciu telesných tekutín. Ak prijímame tekutín málo, obličky menej vylučujú a naopak, keď máme viac tekutín ako je treba, obličky prebytok vylúčia. Pre tvorbu červených krviniek je nevyhnutný hormón  erytropoetín, ktorý produkujú práve obličky. Iný hormón produkovaný obličkami kalciferol (aktívny vitamín D) udržuje zase hladinu vápnika v krvi a vápnik viazaný v kostiach. Regulácia krvného tlaku a stabilita kyslosti vnútorného prostredia tiež leží na pleciach obličiek.

V prípade, že obličky nefungujú správne, hromadia sa v tele jedy, stúpa krvný tlak, okolo členkov a v pľúcach sa hromadí tekutina. Rastie tiež riziko srdcovo-cievnych ochorení a hrozí nám anémia. Obličkové ochorenie sa nikdy netýka len obličiek, postihuje celý organizmus. Na nefunkčné obličky poukazuje opuch chodidiel a neskôr celého tela, objavuje sa nechutenstvo, chudnutie, slabosť, pocit únavy a opotrebovania, nevoľnosť, zvracanie, problémy so spánkom. Žiaľ, mnohé formy ochorenia obličiek vyvolávajú tieto príznaky až v pokročilom štádiu choroby, keď už môže byť neskoro. „Keďže ochorenia prebiehajú skryto, ich odhalenie je možné len vyšetrením moču a krvi,“ priblížil diagnostiku ochorenia nefrológ a primár oddelenia vnútorného lekárstva MUDr. Miroslav Červeň, podľa ktorého sa neodporúča v prípade výskytu príznakov uvedeného ochorenia odkladať návštevu nefrológa.

Faktory vzniku obličkových ochorení sú rôznorodé a vývoj ochorení je nejednotný. Preto je dôležité zamerať sa na prevenciu vzniku a progresie ochorenia. Najrizikovejšími faktormi sú dlhoročná cukrovka a nedostatočne liečený vysoký krvný tlak. Ďalšími sú zápal obličkových klbôčok alebo nebakteriálny zápal obličkových kanálikov v dôsledku nadmerného užívania liekov na tlmenie bolesti (analgetík). Za rizikové faktory sa považujú aj ateroskleróza (kôrnatenie tepien), niektoré stavy po operácií obličiek, prípadne dedičné ochorenia.

Prevencia je zameraná na vyhľadávanie faktorov a procesov, ktoré môžu chorobu navodiť, prípadne zhoršiť a na ich včasné eliminovanie. Okrem vyššie spomenutých medzi takéto jednoznačne patrí nevhodná životospráva. „Veľmi dôležité je dôkladné liečenie zápalu, ktorý sa podieľa na vzniku chronického obličkového ochorenia. Pôvodcom ochorenia môže byť skrytý zápal v krčnej oblasti, zápal prostaty alebo vaječníkov, zápal stomatologického pôvodu. Zápalová reakcia pri neliečenom alebo nedoliečenom zápale môže spôsobiť poškodenie obličiek,“ varuje pred zanedbaním liečby zápalu MUDr. Červeň.

Nefrológ je pri vyšetrovaní často znevýhodnený v porovnaní s inými odborníkmi, pretože obličkové choroby sa vyznačujú pomerne málo pestrým rozsahom klinických príznakov. S výnimkou močových kameňov a niektorých infekcií je pri nich bolesť zriedkavá, niekedy sa vyskytnú opuchy, ale iné subjektívne ťažkosti chýbajú. Pacienti a ich príbuzní majú problém uveriť nefrológovi, že sa môže jednať o závažné ochorenie. Obličková choroba však mnohokrát začína dávno pred tým, než sa u pacienta objavia subjektívne ťažkosti. Pacienti pociťujú bolesť pri zápale obličky alebo obličkovej kolike, ale u väčšiny obličkových ochorení toto neplatí. Obličky postihnuté chronickou chorobou  sa pomaly zmenšujú, ale ani toto pacienta nebolí. Vďaka kvalitnejšej diagnostike sa nielen na Slovensku darí obličkové ochorenia lepšie odhaľovať. V roku 2019 sa podarilo na Slovensku transplantovať obličky až 197 pacientom, čím sa tento rok zaradil z hľadiska transplantácie orgánov medzi tie najúspešnejšie.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL Martina Pavliková


.

INAT Rezanie laserom