Mesto Senica získala dotáciu 398 tisíc eur na prefinancovanie zateplenia Základnej školy V. Paulínyho – Tótha 32.

“Keď sme koncom augusta 2021 začali stavebné práce na zateplení ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32, vyčlenili sme na túto stavbu z rozpočtu mesta 648 617,27 €. Keďže ide o nemalú sumu, hľadali sme aj iné zdroje na prefinancovanie danej akcie. Podali sme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu SR, informuje primátor mesta Senica Martin Džačovský na svojom facebookovom profile.

Tulaj december 2023

“Vďaka našej pripravenosti ako aj správne vypracovanej žiadosti o poskytnutie financií z Enviromentálneho fondu bolo mesto Senica úspešné a získalo dotáciu na hore uvedenú akciu v objeme 398 840,76 € , z možných 400 000 €. Ušetrené peniaze môžeme teraz investovať napríklad aj do verejného osvetlenia, ktoré bude roky šetriť životné prostredie (nižšia 🌳 uhlíková stopa 🌿) i financie mesta 💶,” dodáva primátor.


.

Osobnosti kraja BSK