Pre mesto Senica zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD) spoločnosť Arriva Trnava. Nárast cien je riešený už priamo v zmluve medzi mestom a spoločnosťou, uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto imhd.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude medziročne upravovať. “Ide o nákladové položky, u ktorých je predpoklad, že sa budú z objektívnych dôvodov, nie z vôle dopravcu, každoročne zvyšovať alebo znižovať. Ide o dve položky, ktorými sú cena pohonných látok a náklady na mzdy,” informovala Moravcová.

.

Mesto má so spoločnosťou podpísanú zmluvu od januára tohto roka do 31. decembra 2031. Mesto má štyri linky MHD, pričom za rok 2021 bol počet najazdených kilometrov 114 461 a vynaložené náklady boli vo výške 211 504,51 eura s DPH.

“Či sa zvyšovanie nákladov na pohonné látky premietne do ceny MHD pre občanov, bude záležať na výške zvýšených nákladov a takisto rozhodnutí mestského zastupiteľstva,” doplnila pre TASR hovorkyňa mesta.


.