Pre mesto Senica zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD) spoločnosť Arriva Trnava. Nárast cien je riešený už priamo v zmluve medzi mestom a spoločnosťou, uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto imhd.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude medziročne upravovať. “Ide o nákladové položky, u ktorých je predpoklad, že sa budú z objektívnych dôvodov, nie z vôle dopravcu, každoročne zvyšovať alebo znižovať. Ide o dve položky, ktorými sú cena pohonných látok a náklady na mzdy,” informovala Moravcová.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Mesto má so spoločnosťou podpísanú zmluvu od januára tohto roka do 31. decembra 2031. Mesto má štyri linky MHD, pričom za rok 2021 bol počet najazdených kilometrov 114 461 a vynaložené náklady boli vo výške 211 504,51 eura s DPH.

“Či sa zvyšovanie nákladov na pohonné látky premietne do ceny MHD pre občanov, bude záležať na výške zvýšených nákladov a takisto rozhodnutí mestského zastupiteľstva,” doplnila pre TASR hovorkyňa mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024