Tohtoročnú, a to už 57. Malackú hudobnú jar otvorí 27. marca o 17:00 Ensemble Thesaurus Musicum.

Tento súbor vznikol v roku 2015 a svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a i. Svoje aktivity orientujú aj muzikologicky a snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16. – 18. storočí. Skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

V Malackách sa predstavia s projektom Scherzi amorosi, koncertom historickej hudby, ktorý oživuje jedinečné diela talianskychskladateľov z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave z roku 1652, ktorý spísal velikán domácej barokovej hudby Samuel Capricornus. Skladby reprezentujúexkluzívnu virtuóznu vokálno-inštrumentálnu a inštrumentálnu hudbu talianskych katolíckychskladateľov v evanjelickom prostredí na našom území v 17. storočí.Projekt ťaží z výsledkov výskumu popredných slovenských muzikológov a jeho prínosom je oživenie a sprístupnenieširokej verejnosti diela Monteverdiho, Buonamenteho, Farinu, Uccelliniho ako aj ďalšícheurópskych skladateľov 16. – 18. storočia, ktorých hudba bola súčasťou nášho a európskehokultúrneho priestoru, no časom sa z pochopiteľných príčin postupne z pódií a chrámov vytratila.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


.

Lapková patrola