V pondelok (14.3.) na Mestskom úrade v Holíči odovzdali 10 počítačov pre deti. Pandémia priniesla množstvo nových výziev a nových problémov. Jedným z nich bolo aj vzdelávanie detí.

Z prezenčnej formy vzdelávania sa muselo prejsť na novú, dištančnú výučbu, s ktorou neboli toľké skúsenosti. Deťom zo slabších pomerov sa nedostávalo kvalitné vzdelanie, nakoľko nemali dostatok financií na potrebné vybavenie. Vedenie mesta sa zamýšľalo nad problémom možnosti vzdelávania.

Pálfyovci Knihy.Zahori

“Aj v našom meste existujú sociálne slabšie rodiny, ktoré nemajú financie na to, aby mohli kúpiť počítač, zaplatiť pripojenie na internet a licencie k programom, ktoré sa v rámci štúdia používajú. Z tohto dôvodu boli oslovovaní sponzori a podnikatelia. Prišla ponuka od ROTARY klubu Bratislava DANUBE, ktorá poskytla prostredníctvom našich základných škôl 8 laptopov a 2 počítače.” informuje mesto Holíč.

Spolu s primátorom mesta a viceprimátorkou bol za ROTARY klub Bratislava DANUBE odovzdať počítače Ing. Miloš Kmety, CSc., ktorý je zástupcom tejto neziskovej organizácie. “Veríme, že odovzdané počítače naše deti využijú na maximum. Všetkým deťom však prajeme, aby sa už nikdy nemuseli učiť z domu,” dodáva mesto.


.

BM: Ustekana sobota