Tradičným  školským podujatím Deň ľudovej rozprávky 17. marca 2022 si žiaci I.-VI. ročníka v ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha 1343/19 v Senici uctili výročie narodenia zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.

Táto akcia sa koná v réžii triednych pani učiteliek a učiteliek slovenského jazyka a literatúry. Jej cieľom je hlbšie spoznať  a uvedomiť si krásu našich  ľudových rozprávok.

Macek Knihy.Zahori

Žiaci čítajú, počúvajú umelecký text, následne ho rozoberajú. Všímajú si jednotlivé charakteristické znaky rozprávky. Vyvrcholením ich snaženia sú potom vlastnoručne vyrobené rozprávkové leporelá, ilustrácie prečítaného, tvorba bábok, priestorových makiet či spoločného projektu. Žiaci text dramatizujú, reprodukujú, hrajú bábkové divadlo. Táto každoročná akcia je veľmi milým zastavením pre žiakov i pani učiteľky.

Okrem výchovy ku krásnu, k tvorivosti, utvrdzujú  v žiakoch pocit, že ľudová  rozprávka, kde   víťazí dobro nad zlom, múdrosť nad hlúposťou, láska nad nenávisťou ani stáročiami nestratila na aktuálnosti.

Túžba po pravde a spravodlivosti je v každom z nás mocne zakorenená a  v hierarchii najvyšších hodnôt je neoddeliteľnou súčasťou života. Preto je povinnosťou dobrého učiteľa svojim žiakom toto poznanie sprostredkúvať prostredníctvom rozvoja ich fantázie, intelektu i emocionálneho prežívania.

Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ a MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota