Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v obstarávaní druhého balíka zmien a doplnkov územného plánu regiónu. Ich spracovanie posunulo aj nepredloženie žiadnej ponuky v rámci procesu verejného obstarávania, podmienky verejného obstarávania museli byť upravené. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

ilustračné foto

“S mierne upravenými podmienkami verejného obstarávania mohli uchádzači predkladať svoje ponuky v priebehu decembra 2021. S víťazným uchádzačom bola podpísaná zmluva o dielo v januári 2022 a zároveň sa uskutočnilo vstupné rokovanie a odovzdanie podkladov,” priblížila Forman.

V zmysle zmluvy má spracovateľ odovzdať prvú etapu do ôsmich mesiacov, teda do septembra. Nasledovať bude prerokovanie týchto zmien a doplnkov. Potrvá minimálne dva až tri mesiace, aj pre krajské voľby. Bude potrebné vytvoriť dostatočný priestor na oboznámenie sa s nimi aj novým poslancom zastupiteľstva BSK, ktorí z volieb vzídu. Na rokovanie krajského parlamentu by sa mal upravený návrh zmien a doplnkov, po zapracovaní akceptovaných pripomienok, predložiť podľa odhadov v máji alebo júni 2023.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia kraja je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK v roku 2013. Pôvodný územný plán regiónu – Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj – bol obstaraný Ministerstvom životného prostredia SR v rokoch 1993 až 1997 a schválený uznesením vlády SR v roku 1998. Neskôr bol viackrát aktualizovaný, a to zmenami a doplnkami v rokoch 2001, 2002, 2003 a 2005. V roku 2008 zabezpečil BSK vypracovanie súhrnného znenia územného plánu. V januári 2009 pristúpil BSK k obstaraniu nového územného plánu regiónu spracovaného formou geografickej databázy.

Druhým balíkom zmien a doplnkov sa má reflektovať najmä na zmeny v legislatíve, celoštátne dokumenty, aktuálny stav poznania územia či spracované koncepčné dokumenty týkajúce sa rozvojových zámerov kraja od poslednej aktualizácie územného plánu v roku 2017.


.
Toto je čítané

Mladí senickí dobrovoľníci sa pripojili k celoslovenskému Týždňu dobrovoľníctva

Senickí dobrovoľníci združení v zoskupení Senica 2.0 sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva.…

20 rokov