Projekt výstavby rodinných domov s názvom IBV „Kúty – Na Cihlách“ II. etapa predložila obec Kúty v okrese Senica, ktorá je investorom, na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to zo zverejnených informácií na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia SR.

Účelom zámeru je rozvoj lokality na účely obytnej zástavby formou individuálnych rodinných domov vrátane príslušnej technickej a dopravnej infraštruktúry a návrh plôch verejnej zelene. “Návrh ráta s rozčlenením územia na 73 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov. Výška zástavby bude maximálne do úrovne dvoch nadzemných podlaží a podkrovie a maximálna výška hrebeňa strechy bude osem metrov,” uvádza sa v projekte.

Plochy pozemkov sú prevažne s rozlohou 6,3 a osem árov, najčastejší rozmer pozemkov je 20 krát 40 metrov (m). “Každý rodinný dom bude mať tri parkovacie miesta. Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji obce. Celková plocha riešeného územia predstavuje 64.180,8 štvorcového metra.

“Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien v závislosti od vybraných dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu,” píše sa v projekte. Predpokladané investičné náklady sú vyčíslené na 2 500 000 eur. Predpokladaný termín začatia výstavby je stanovený na tretí štvrťrok tohto roku a ukončiť by sa výstavba mala v treťom štvrťroku 2023.


.

Osobnosti kraja BSK