Rokovaniu 8. Kohézneho fóra, ktoré sa uskutočnilo 17. a 18. marca v Bruseli, dominovala téma eurofondovej pomoci pre štáty, do ktorých prichádzajú utečenci z Ukrajiny, ako aj efektívne čerpanie európskych zdrojov na obnovu po koronakríze. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na ňom zastupoval predseda Jozef Viskupič.

Jozef Viskupič, foto TTSK

“Do Bruselu som cestoval s dvoma cieľmi, ktorých naplnenie je našou dlhodobou prioritou. Presadzujeme decentralizáciu riadenia eurofondov tak, aby rada partnerstva na regionálnej úrovni rozhodovala o väčšom balíku financií. Na rozdiel od nášho ministerstva regionálneho rozvoja sme v tomto našli spoločnú reč s Európskou komisiou. Už dlhší čas intenzívne bojujeme za vyššiu alokáciu eurofondov v novom programovom období pre Trnavský kraj, keďže aktuálna metodika rozdeľovania zdrojov nezohľadňuje všetky potreby obyvateľov,” povedal Viskupič po návrate.

Nathaniel Knizkaren 2023

V rámci návštevy sa stretol aj so slovenským veľvyslancom v Belgicku Petrom Kormúthom a navštívil zastúpenie TTSK v Bruseli. “Diskutovali sme aj o aktivitách na podporu cestovného ruchu. Verím, že získame zaujímavé príležitosti prepojenia nášho letiska v Piešťanoch s niektorým z veľkých belgických letísk,” uviedol Viskupič.

TTSK sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom svojho zastúpenia. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel a Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť (Cohesion Alliance) a podieľa sa na vytváraní Združenia automobilových regiónov s cieľom transformácie automobilového priemyslu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024