V pondelok (21.3.) sa v mestskom múzeu (bývalá Sokolovňa) konal krst knihy s názvom 100 rokov futbalu v Senici.

foto T. Moravcová

Zelenou trávou zo senického ihriska ju pokrstili jej autor Jozef Komorný, primátor mesta Senica Martin Džačovský a trnavský župan Jozef Viskupič.

Akciu skvele moderoval Milan Ondruš. Po kultúrnom úvode mladých speváčok zo ZUŠ Senica a príhovoroch primátora a župana, Milan Ondruš vyspovedal aj samotného autora knihy Jozefa Komorného, ako aj bývalých a súčasných hráčov, Alojza Polakoviča, Miroslava Rehu, Tomáša Kóňu a Petra Pavlíka. Na akcii nemohol chýbať ani najvernejší fanúšik senického futbalu Vladimír Bradňanský.

Samozrejme, nemohla chýbať ani spomienka na už nežijúce veľké postavy senického futbalu, ako Fridrich Hutta, Ján Baďura, Jozef Hrebíček, Jozef Kúdela, Imrich Lalák, Ján Oboril a mnoho ďalších, ktorým prítomní poslali do futbalového neba obrovský potlesk.

Záhorácke rádio 2024 01

Na krst knihy boli pozvaní hráči: Ján Pláteník, Pavol Hutta, Milan Ilčík, Alojz Polakovič, Jozef Sloboda, Eugen Bederka, Leonard Mokošák, Jozef Šajánek, Miloš Malárik, Marián Vašíček, Jozef Žitný, Imrich Bajan, Jozef Birčák, Dušan Štefka, Emil Krajčík, Jaroslav Hutta, František Jurkovič, Jozef Uhlár, Miroslav Jakubovič, Jozef Čechvala, Dušan Miča, Miroslav Reha, Milan Zíšek, Ivan Kavecký, Dušan Vrťo, Peter Hutta, Peter Baumgartner, Peter Kukliš, Vladimír Včelka, Vladimír Prokop, Petr Pavlík, Tomáš Kóňa, Michal Šulla.

Z funkcionárov Ladislav Hudec, Ivan Martiš, Ján Šimek, Jozef Rosa, Martin Šnegoň, Milan Bella, Milan Ondruš st., Marián Šimek, Silvia Mattová.

Mládežnícki tréneri Vladimír Včelka, Daniel Španka, Igor Pszota, Martin Bednár, Richard Opalek, Jozef Joniak, Vladimír Rehák, Lukáš Kučera, Rastislav Reha, Milan Suchý, Jozef Dojčan.

Z ostatných hostí to boli Filip Lackovič (zástupca primátora), Ľubomír Parízek (bývalý dlhoročný primátor Senice a súčasný poslanec TTSK), Ivan Čarnogurský (majiteľ spoločnosti Mahle Behr Senica), poslanci mestského zastupiteľstva v Senici, členovia športovej komisie pri MsZ v Senici a iní hostia.

Určite by medzi pozvanými nechýbali napr. najstarší žijúci senický futbalista, 98-ročný Jozef Tollar, Milan Hrica, Ján Procháska, Jaroslav Hutta, Fridrich Hutta ml., Juraj Fila, Miroslav Brezovský a mnohí ďalší, no kapacita zariadenia, zdravotný stav, pracovné povinnosti či veľké vzdialenosti od Senice to nedovolili.

Knižku o sto rokoch trvajúcej etape senického futbalu, ktorej vydanie finančne podporilo mesto Senica a Trnavský samosprávny kraj, si môžu športoví fanúšikovia zakúpiť v Informačnej kancelárii mesta Senica, ktorá sídli v Dome kultúry na Námestí oslobodenia, kde je v predaji od utorka 22. marca. Cena knihy s bohatým faktografickým a fotografickým materiálom je 20 €.

Čitateľ si v knihe pútavou formou prejde 100 ročnou cestou senického futbalu, posledných 50 rokov v celku podrobne každý jeden ročník. V knihe je zmapovaná aj činnosť B – mužstva, dorastu, žiakov a niekoľko fotografií je v nej aj z činnosti starých pánov.

Sú v nej všetky tabuľky mužstva od ročníka 1930/31, ako aj abecedný menoslov všetkých hráčov, ktorí za 100 rokov obliekali senický dres.

Zdroj: fksenica.eu


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024