Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) od 1. apríla zmení cenu vodného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 eura za kubický meter (m3) bez DPH, respektíve 1,2464 eura za m3 s DPH.

Táto zmena pre priemernú trojčlennú rodinu znamená mesačné zvýšenie platby približne o 0,26 eura. Cena za stočné sa nemení. TASR o tom informoval riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka.

“Dodávka pitnej vody do domácnosti je z pohľadu energetickej náročnosti zložitý proces a zvýšené ceny energií, ktoré BVS musí platiť, sa do určitej miery preniesli aj do cien pre koncových zákazníkov,” uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Zmena ceny vstupuje do platnosti 1. apríla. BVS vyzve svojich zákazníkov listom či mailom, aby v termíne od 1. do 10. apríla vykonali na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Najefektívnejší spôsob, ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez zákaznícky portál BVS. V prípade, ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS,” spresnil Podstupka. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

Ak zákazník nenahlási stav vodomeru v určenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Tento proces je podľa BVS plne automatický a zákazník oň nemusí žiadať. “Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody. Určené maximálne ceny platné od 1. apríla budú pre odberné miesta zohľadnené až vo vyúčtovacej faktúre,” podotkol Podstupka.


.

BM: Ustekana sobota