Nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a rakúskou obcou Marchegg je od soboty 26. marca v predbežnom užívaní a je sprístupnený pre verejnosť. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 7. mája.

„Vďaka novému cyklomostu môžu cyklisti i turisti spoznávať krásy kraja a zaujímavé zákutia povodia rieky Moravy. Prepojíme medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou národnou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Cyklomost zároveň podporí cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cykloturistiky,“povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Tulaj december 2023

Most je v najbližších týždňoch prístupný na využitie, pričom v mesiaci apríl bude na približne dva týždne znovu zavretý aby mohla byť dokončená finálna vrstva vozovky na cyklomoste spolu s trvalým dopravným značením. Realizácia finálnej vrstvy vozovky je podmienená prípustným teplotami.

Cyklomost VysoMarch medzi Vysokou pri Morave a rakúskou obcou Margegg je druhý, ktorý Bratislavská župa vybudovala v spolupráci s rakúskou stranou. Výstavba začala v apríli 2021. Most je dlhý je 270 metrov a široký 4 metre.

Celkové náklady na projekt sú spolu 5 124 098,67 EUR s DPH. Bratislavská župa financuje 2 059 499,09 EUR s DPH. Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

 


.

INAT Rezanie laserom