Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zrušilo na pondelkovom zasadnutí memorandum o vzájomnej spolupráci s vládou Leningradskej oblasti Ruskej federácie. Symbolicky tým vyjadrilo nesúhlas s bezdôvodnou jednostrannou agresiou Ruska voči Ukrajine sprevádzanou početnými civilnými obeťami. Zároveň schválilo viaceré opatrenia umožňujúce ústretové kroky krajskej samosprávy voči utečencom z Ukrajiny vrátane sumy 100 000 eur na humanitárne účely.

foto TTSK

Poslanci dodatkami k všeobecne záväzným nariadeniam dali priestor na zníženie alebo odpustenie poplatkov za internátne ubytovanie a stravu ukrajinských študentov. V súčasnosti o stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK podľa vyjadrenia predsedu kraja Jozefa Viskupiča prejavilo záujem 47 stredoškolákov. “Okrem toho študentov podporíme prostredníctvom sociálneho štipendia až do výšky 700 eur ročne,” uviedol. Päťdesiatka ukrajinských utečencov je už ubytovaná v internáte Strednej odbornej školy technickej v Galante, medzi ktorými je aj 15 sluchovo znevýhodnených ľudí. V prípade potreby vytvorí kraj ďalšie miesta. Ukrajinskí utečenci majú možnosť po dohode TTSK s dopravcom Arriva cestovať prímestskou dopravou v kraji zadarmo.

Plocha draka Knihy.Zahori

Samotné memorandum s Leningradskou oblasťou bolo v predchádzajúcom zastupiteľstve TTSK schválené už v roku 2016, avšak po pripomienkach z ruskej strany nedošlo doteraz k ratifikácii. Týkalo sa oblastí spolupráce v automobilovom priemysle, energetike, ochrane životného prostredia, kultúre, vzdelávaní a vede a ďalších sférach spoločného záujmu. Zrušenie uznesenia o memorande v TTSK tak zamedzí jeho naplneniu. Kým pri ostatných hlasovaniach o bodoch balíka pre Ukrajinu hlasovalo všetkých 33 prezentovaných poslancov jednohlasne za, pri memorande sa traja zdržali a štyria nehlasovali.


.

BM: Festival Záhrad