Vážené Záhoráčky, Záhoráci aj Záhorádčata! Dnes – Prvňího apríla sa dožíva naša muadá Záhorácká republika troch rokú. Neňí to moc, ale aňi máuo.

Máme prezidenta, honosnú kanceláriju, dnes budú na pracovňí schúzce u Masáríka ustanoveňí ministri, kerí za žádný puat budú robit dúfajme že dobrú robotu kerá naše rodné Záhorí dostane do povjedomjá Slovenska, ceuého svjeta, ba aj inde, co sa ale v mnohém už aj stauo! Vjedzá o nás naozajstňi prezidenti, premieri bývalí i terajší, ministri aj velvyslanci. Dúfam že Záhoráci ukážu se sa s ňima mosí vážňe počítat a nedajú ze sebú zametat jak dofčilku!

Aj ked je Prvňí apríl, deň buáznú, preca to myslíme smrtelňe vážne, nakonec na prvňího apríla byu počatý velice dúležitý čovjek v dejinách ludstva, kerý sa narodziu 24. decembra pred 2011 rokama a víra v ňeho ovplyvňiua né enem ceuí kresťanský svjet!

Na štátňí svátek sa pije, gratuluje, porádajú sa oslavy de sa kecá, slubuje, spomíná a bilancuje, ale aj nadává na taťíčka zakladatela, ale možno aj chválí! Aj ked po dobrej oslavje bývá kocovina, bolení brucha aj huavy, ba často aj cestňí vyrážka, preca sa mosí štátňí svátek slavit, lebo je náš a druhý taký nemáme!

Na štátňí svátek mosá visat zástavy, mosí sa spívat Záhorácká hymna a mosí sa též dojatím slzit, do suze nemá, pužije glicerím jak v divadle.

Hospodyňe by mjeli varit enem pravé záhorácké ídua, ale sú povolené aj levé, hamburgery, čísburgery a pizze sú prímo pod trestem zakázané, bryndzové halušky sú ze zavrítýma očama povolené enem ve zmíšaných rodzinách, ked je ňegdo s partnerú spisovňák!

Pit sa može enem domácí slivoviva a inačí destiláty a dryáky, víno enem záhorácké. Pivo je nedoporučované, lebo zatat vlastňí pivovar nemáme!

Hlavňe by sa Slováci záhoráckého púvodu a za chvílu aj občanstva nemjelí hádat nedajbože hrvat! Mjeli by sa spojit a potáhnút tú našu káru do lepšího svjeta, ked nás teda už Bačaláci vyvédli bez rebríka n húru. Prajem šeckým roduvjerným pjeký aj ked upršaný deň, moc zdravjá, veliké dúchody a ečše vječí puaty a nízké ceny! Lúčim sa našim heslem: Záhoráci šeckých stavú spojte sa, milujte sa a množte sa, nežerte sa a netučte… a to šecko na vječné časy a ňikedy ináč!

Pala Nemec Lelín, prezident


.
Toto je čítané

Cyklotrasy v Malackách: Ako sa správať a nikoho neohroziť

Seriál o pravidlách cestnej premávky na cyklotrasách a v ich okolí pokračuje…

20 rokov