Parkovisko pri Zámockom parku oproti hasičskej zbrojnici na Legionárskej ulici v Malackách má právoplatné územné rozhodnutie na rekonštrukciu. Tá je potrebná, pretože plocha pre autá je už dlhodobo v zlom stave.

Spolu s parkoviskom sa bude upravovať aj okolitá zeleň a vstup do parku. „V rámci komplexnej rekonštrukcie navrhujeme aj nový spojný chodník do Zámockého parku, aby návštevníci nemuseli chodiť po schodoch,“ vysvetlil primátor.

Opravené parkovisko by malo slúžiť verejnosti o jeden až dva roky. Vďaka rekonštrukcii bude mať o tretinu viac parkovacích miest.

Text a foto: -jh-

 


.

INAT Rezanie laserom