Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce sa uskutočnilo v Skalici pravidelné prijatie sociálnych pracovníkov. V priestoroch Domu kultúry sa stretli zástupcovia mesta, sociálnych inštitúcií a samotní sociálni pracovníci.

V meste Skalica je veľa organizácií, ktoré ponúkajú pomoc tým, ktorí sa ocitnú v núdzi – zdravotnej, sociálnej alebo finančnej. V meste pôsobí približne 300 sociálnych pracovníkov, ktorí svojou prácou, pomocou a podporou vytvárajú našim občanom dôstojné podmienky a držia nad nimi ochrannú ruku s pomocou, ktorá je všade veľmi potrebná.

Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce sa uskutočnilo pravidelné prijatie sociálnych pracovníkov. V priestoroch Domu kultúry sa stretli zástupcovia mesta, sociálnych inštitúcií a samotní sociálni pracovníci.

Plocha draka Knihy.Zahori

Do Pamätnej knihy mesta Skalica sa zapísali Monika Rypáková (Domov sociálnych služieb MIKÁDO), Alica Filová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica), Mária Mazúrová (Centrum pre deti a rodiny Skalica), Alena Stehlíková (Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.), Michaela Studeničová a Anna Kamačajová (Zariadenie pre seniorov Skalica), Elena Macháčková (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Štefan Pikulík (Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica), Jana Bederková (Mesto Skalica) a Monika Hladká (Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n.o. Skalica).

Kultúrny program spestrili vystúpenia žiakov zo ZUŠ Skalica.

“Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto práci venujú, za ich snahu, ochotu, oddanosť, za energiu a za srdce, ktoré do tejto práce vkladáte. Prajeme veľa zdravia, síl a energie pre výkon poslania, ktorým je sociálna práca,” informuje mesto Skalica na svojom webe.


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota