Čistia mesto, sadia stromy, pomáhajú na mestských podujatiach, mnohé aj sami organizujú… Hovoríme o dobrovoľníkoch v meste Senica. Aj keď je takýchto skupín i jednotlivcov v našom meste viacero, jedným z najvýraznejších zoskupení je združenie Senica 2.0.

Senický týždeň dobrovoľníctva

Za ich pomoc mestu nominovala senická samospráva dobrovoľníkov z tohto združenia na ocenenie Srdce na dlani, ktoré sa každoročne už dvasať rokov udeľuje počas celoslovenského podujatia Dobrovoľník roka. Senickí dobrovoľníci si nakoniec odniesli víťazstvo v kategórii Dobrovoľnícka skupina.

Na ocenenie Srdce na dlani bolo naprieč Slovenskom nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie, medzi tieto sa prebojovalo vďaka svojej nezištnej práci a množstvu rôznorodých aktivít aj združenie Senica 2.0. Vyhlásenie víťazov siedmych kategórií sa uskutočnilo počas slávnostného galavačera, ktorý sa konal 5. apríla v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ocenenie Srdce na dlani prevzal za organizáciu Senica 2.0 jej predseda a zakladateľ občianskeho združenia Marek Štítny, ktorý sa dlhodobo venuje práci s mládežou a pre dobrovoľníctvo vie nadchnúť stále viac a viac mladých ľudí.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Schopnosť konať dobro patrí k základnej výbave človeka. Všetci túto schopnosť máme. O tom, do akej miery ju aj rozvinieme, často rozhoduje naša osobná skúsenosť a tiež sila inšpirujúceho príkladu,” uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá dobrovoľníkov nominovaných na cenu Srdce na dlani pred samotným oceňovaním prijala v Prezidentskom paláci, aby im poďakovala za to, že sú práve takýmto príkladom pre našu spoločnosť a najmä pre mladú generáciu. Medzi dobrovoľníkmi prijatými prezidentkou SR boli aj dve zástupkyne zo senickej dobrovoľníckej organizácie Senica 2.0 – Aneta Šedivá a Simona Jurovatá, ktoré patria k najaktívnejším senickým dobrovoľníčkam. „Je to skvelé, keď aj na najvyšších štátnych postoch ocenia našu prácu. Aj keď naše aktivity nerobíme kvôli uznaniam alebo oceňovaniam, ale pre to, že chceme nezištne pomôcť svojmu mestu a urobiť okolie, v ktorom žijeme krajším, je takéto povšimnutie prezidentkou veľkou motiváciou do našej ďalšej dobrovoľnej činnosti,“ povedal predseda Senica 2.0 Marek Štítny.

Senický týždeň dobrovoľníctva

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania… vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Vyhlasovateľom a organizátorom je občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Spoluorganizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka.

Informuje mesto Senica na svojom webe.


.

BM: Ustekana sobota