Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by mohol v budúcnosti pôsobiť Mládežnícky parlament BSK. Jeho zriadenie ako poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu Zastupiteľstva BSK a zároveň predsedu BSK odobrili v piatok (8. 4.) krajskí poslanci, ktorí zároveň schválili jeho štatút.

foto archív BSK

“Je dôležité zapájať mladých ľudí do vecí verejných, pretože mládež je naša budúcnosť. Ako sa o túto budúcnosť postaráme, ako ich budeme viesť, aké im dáme možnosti a príležitosti, tak bude naša budúcnosť vyzerať,” uviedla pre TASR krajská poslankyňa Lýdia Ovečková ako jedna z iniciátoriek zriadenia mládežníckeho parlamentu.

Medzi jeho úlohy by patrilo napríklad predkladanie rôznych materiálov, vyjadrenia a stanoviská k materiálom, ktoré sú na úrovni kraja predkladané na zasadnutie zastupiteľstva, alebo na verejné pripomienkovanie. Spolupracovať by mal zároveň s mládežníckymi organizáciami i ďalšími mládežníckymi parlamentmi pôsobiacimi nielen na území Bratislavského kraja, ale celého Slovenska.

Nathaniel Knizkaren 2023

Jedným z nich je napríklad aj Petržalský mládežnícky parlament (PMP), ktorý pôsobí už viac ako rok. Jeho fungovanie vo viacerých oblastiach pôsobnosti hodnotí Ovečková, ktorá je zároveň aj petržalskou miestnou poslankyňou, za veľmi prínosné. “Fungujú veľmi dobre. Majú pracovné skupiny, predkladali rôzne materiály, vyjadrovali sa k rozpočtu, dávali viaceré iniciatívne návrhy mladých ľudí, čo by chceli zmeniť alebo vylepšiť,” priblížila Ovečková. Prínos mládežníckeho parlamentu vidí aj v tom, že mladí majú iný uhol pohľadu na veci. “Dospelých často niektoré ich návrhy nenapadnú, pričom návrhy nemusia byť o veľkých finančných nárokoch,” doplnila Ovečková.

Krajskí poslanci v piatok schválili štatút Mládežníckeho parlamentu BSK. “Verím, že v priebehu najbližších mesiacov bude vydaná výzva, aby sa mladí ľudia mohli prihlásiť. Verím, že svoju činnosť začne už v septembri tohto roka,” dodala Ovečková. Členom sa môže stať mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt, študuje alebo pôsobí na území BSK.


.

INAT Rezanie laserom