Momentálne je do vyučovacieho procesu v rámci všetkých štyroch základných škôl (ZŠ) v Senici zapojených celkom 33 ukrajinských detí a sedem v materských školách (MŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Foto: ZŠ na Sadovej ulici, Senica

Najviac detí z Ukrajiny prijala ZŠ na Sadovej ulici, kde malo mesto pôvodne zámer sústrediť všetkých ukrajinských žiakov. Napokon sa však pristúpilo k modelu umiestňovania ukrajinských detí podľa adresy ubytovania, podobne, ako je tomu pri prihlasovaní budúcich prvákov.

Predškolské zariadenie na ZŠ s MŠ Jána Mudrocha navštevujú štyri ukrajinské deti. “Pôvodne s nimi učiteľky komunikovali prostredníctvom mobilnej aplikácie, teraz, takmer po mesiaci, už s deťmi fungujú bez problémov aj bez prekladača,” uviedla riaditeľka školy Anna Parízková.

Záhorácke rádio 2024 01

Na ZŠ na Sadovej ulici postupne nastúpilo 19 ukrajinských žiakov, od prvého až po deviaty ročník. “Deti prichádzali postupne a každé si prinieslo svoj vlastný príbeh. Máme dievča – sirotu – ktoré prišlo len s babičkou, deti, ktorých otcovia bojujú v zákopoch, ale aj také, ktorých rodičia na Slovensku pracujú už dlhšie a oni teraz prišli za nimi,” informovala riaditeľka Svetlana Chábelová.

V škole nastavili režim adaptácie žiakov do vyučovacieho procesu. Prvý deň sa s rodičmi venujú dokumentom a administratívnym krokom zaradenia dieťaťa do školy. Potom deťom i rodičom ukážu triedu, prejdú sa s nimi po škole, aby vedeli, kde je šatňa či jedáleň. Druhý a tretí deň sú deti v škole štyri hodiny, naobedujú sa a odchádzajú domov. Ozajstný žiacky život sa im začína na štvrtý deň, keď už ostávajú na celom vyučovaní, prípadne aj v školskom klube detí.

Pedagogičky tejto školy, kde je sústredená najpočetnejšia skupina žiakov z Ukrajiny, ešte cez jarné prázdniny absolvovali adaptačné webináre, ktoré organizoval Štátny pedagogický ústav a rôzne neziskové organizácie.

“Učiteľky museli oprášiť vedomosti z ruského jazyka, prípadne si pomáhajú angličtinou. Od apríla spustili na tejto škole kurz slovenského jazyka, aby boli ukrajinské deti cielene pripravované na slovenčinu, ktorá používa latinské písmo, v škole i bežnom živote,” doplnila hovorkyňa mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024